"Shuckings" by Hunter Madsen

"Shuckings"


  

TITLE - "Shuckings"

WHERE - Coquitlam, British Columbia (2019)